Carpoolen

Vergoedingsberekening voor de chauffeurs:

Het is fantastisch dat wandelaars bereid zijn met hun auto te rijden. Zij ontvangen daarvoor een benzinevergoeding. Bij rondwandelingen is het betrekkelijk eenvoudig, we gaan allemaal naar hetzelfde punt. Bij langeafstandspaden is het de berekening veel gecompliceerder, omdat begin en eindpunt verschillen en er tussen de punten heen en weer gereden moet worden. Maar gelukkig zijn er nu zoveel deelnemers aan de langeafstandspaden, dat we gebruik van een bus kunnen maken. Die berekening is ook niet echt simpel, want de buskosten staan vast, maar het aantal deelnemers niet. Hier werken we met een egalisatiepot om de risico's van onderbezetting af te dekken.

Carpoolen Overvolle auto
1 euro bijdrage graag

1. Rondwandelingen of NS wandelingen.

Basis voor de berekening is het aantal te rijden kilometers naar het beginpunt van de wandeling en weer terug naar Montfoort (dus afstand keer 2).

Helaas is het aantal passagiers in een auto variabel (4 of 5), de benzinekosten dalen en stijgen, de soort brandstof en het benzinegebruik verschillen per auto. Om eindeloze discussies te vermijden zijn al dit soort elementen meegenomen in een soort gemiddelde vergoeding. Deze is afgerond op hele Euro’s om gerommel met klein geld in de auto te voorkomen.

De tabel hiernaast geeft de richtprijs voor vergoeding per passagier aan de chauffeur van de auto. Is de vullingsgraad van de auto’s niet evenwichtig, dan worden de passagiersbijdragen in een pot gedaan en verdeeld onder de chauffeurs (anders is de auto met b.v. 1 passagier de pineut).

De formule die wij hanteren is gebaseerd op een vergoeding van € 0,17 per km, bij een gemiddelde bezettingsgraad van 4,5 passagier per auto, afgerond op hele euro's.

In dit voorbeeld is 100 km rijden € 4,00,

Excel formule: =AFRONDEN((100*0,17)/4,5;0)


2. Maandagochtendwandelingen.

Bij de maandagochtendwandelingen wordt een benzinevergoeding van € 1,00 per persoon gehanteerd. De ene keer blijven we dichtbij, de andere keer wat verder weg. Bij een rit t/m 40 km (20 v.v.) is dit voor de gemiddelde auto kostendekkend. Hierbij wordt uitgegaan van een bezetting van 4,5 persoon per auto. Ook de chauffeur telt daarin mee. Soms is de afstand groter, maar dat weegt in het algemeen weer op tegen de kortere etappes. 


3. Lange-Afstand-Wandelpad (b.v Pieterpad).

Omdat het begin- en eindpunt van de etappes verschillend zijn moet vervoer op beide locaties worden geregeld. Dat kan door verschillende auto´s op deze punten te parkeren en de chauffeurs heen en weer te laten rijden.

Om 9:00 rijden 5 auto’s met 5 personen naar het eindpunt (alleen de chauffeurs). 1 auto rijdt vervolgens met die chauffeurs naar het beginpunt.

Om 9:30 rijden 3 auto’s met 13 personen vanuit Montfoort naar het beginpunt. Op het begin- en op het eindpunt staan nu 4 auto’s

De wandeling wordt begonnen

Aan het eind van de wandeling gaan 3 auto’s rechtstreeks terug naar Montfoort (13 personen)

1 auto gaat met de chauffeurs naar het beginpunt en vandaar rijden zij naar Montfoort (5 personen).

Uit deze opstelling blijkt wel hoe moeilijk de berekening is. Indien het aantal deelnemers lager of hoger is, of er zijn onvoldoende 5 persoonsauto’s, dan wordt de berekening anders. De exacte berekening is pas te maken als vast staat hoeveel deelnemers er zijn en welke type auto’s er rijden. Om toch een indicatie te geven, hiernaast de vergoedingsberekening voor bovenstaand voorbeeld: Dit is slechts een voorbeeld. De werkelijke berekening wordt uitgevoerd indien vaststaat hoeveel deelnemers we hebben en welke vervoerscapaciteit de auto’s hebben.

Een voorbeeldsituatie (zie opstelling hiernaast)

Vanuit Montfoort naar het beginpunt wandeling = 30 km

Van eindpunt wandeling terug naar Montfoort = 50 km

De afstand tussen begin- en eindpunt = 20 km

Het aantal deelnemers = 18.

De uitwerking hiernaast