Nel Ott gehuldigd met Gouden GymKnoop bij laatste gymles.

Laatste gymles voor de vakantie.

Hanneke Bergsma is ons allen voorgegaan in het idee om van de laatste les
voor de vakantie 26 juni iets aparts te maken.
En zoals het hoort hebben alle leerlingen en de andere 2 leerkrachten hieraan
direct gevolg gegeven.
De les van de 26e was iets ingekort en de koffie, door Hanneke uitgebreid met
vers fruit (aardbeien) en chique koekjes viel alom in de smaak.

Twee jaar geleden bij de viering van het 25 jarig jubileum van de Gymclub
is Hanneke met de uitreiking van de z.g. Gouden GymKnoop gestart.
Twee jaar heeft Chris deze onderscheiding op een ere plaats in huis gehad, maar
het was al lang tijd om deze onderscheiding door te geven.

De commissie, bestaande uit de drie gymleraren, heeft besloten deze GymKnoop
uit te reiken aan aan Nel Ott, voor haar nimmer aflatende zorg voor koffie, koekjes
en zitplaatsen en ander georganiseer bij de gymlessen.

Na afloop konden wij elkaar prettige vakantie wensen en hopen dat de leerkrachten
er voor het nieuwe seizoen, dat weer op 4 september begint, een paar
nieuwe oefeningen bij zullen hebben.
Hanneke, Wim en Albert bedankt voor de conditie waarmee we onze vakantie gaan vieren.

Chris en Konny.