Aanmelden test-lezing Knooppunt College

Aanmelden test-lezing

We hebben nu een mogelijkheid gevonden een digitale lezing te organiseren. Het is het Knooppunt College gelukt om een onderwerp te vinden en om het uit te proberen. Deze TESTLEZING is misschien het begin van meer.

Op vrijdag 30 april a.s. gaat het gebeuren. De lezing wordt verzorgd door mevrouw Tonny Koster over haar belevenissen tijdens haar wandelingen – zij heeft meerdere routes gelopen - naar Santiago de Compostella.

De lezing start om 14.00 uur. Na 20 minuten is er een korte onderbreking. Gedurende de lezing kunt u eventueel vragen stellen. Daartoe hebben we twee telefoonnummers beschikbaar.

De kosten voor deze digitale lezing zijn € 2,50 per adres.
Aanmelding kan door middel van het aanmeldformulier volledig in te vullen én het bedrag over te maken op bankrekeningnummer van Het Knooppunt NL31 RABO 01346 34721 o.v.v. lezing 30 april.

Uiterlijk 26 april krijgt u een email met daarin de gegevens hoe in te loggen en de telefoonnummers waarop de vragen gesteld kunnen worden.

U kunt zich hieronder aanmelden om aan de testlezing deel te nemen.